VŠEOBECNÉ PODMÍNKY, UPOZORNĚNÍ:

Všechny zveřejněné články na www.amwey-business.cz (dále jen Amwey-business.cz) jsou unikátní. Kopírování článků (i jejich částí) bez písemného souhlasu je zakázáno!

Uvědomte si, že Amwey-business.cz je blog a uživatelké fórum v jednom. Veškeré články publikované na Amwey-business.cz jsou názorem jejich autora na danou problematiku, ne na žádnou právnickou osobu (Amway company s.r.o., IČ: 27352587 a další firmy). Tento názor nemusí odpovídat realitě a může být zkreslen. Například nevědomostí autora na danou problematiku. Na základě obsahu článků na Amwey-business.cz nezakládejte vaše rozhodnutí. K vašemu rozhodnutí, používejte ještě další nezávislé zdroje a především vlastní rozum.

Provozovatel Amwey-business.cz nenese žádnou odpovědnost za komentáře, které píší návštěvníci Amwey-business.cz. Komentáře nejsou schalovány a zobrazují se okamžitě po zadání do systému. Všechny komentáře jsou duševním majetkem a názorem jejich autorů a nesmí být v rozporu s dobrými mravy, právními předpisy České republiky a Evropské unie.

 Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami, nepoužívejte webovou stránku Amwey-business.cz!

17.2.2011